Voor wie

Speltherapie wordt vooral ingezet bij kinderen van vier tot twaalf jaar. Voor het effectief inzetten van speltherapie is het belangrijk dat er een duidelijk beeld is van het kind (er heeft bijvoorbeeld al diagnostiek plaats gevonden), er heldere doelen zijn geformuleerd en het kind duidelijkheid heeft over zijn perspectief. 

Wanneer er nog veel onduidelijkheid is over de achtergrond van de problematiek of over welke hulpverlening passend is, kan een spelobservatie helpen om de hulpvraag van een kind meer duidelijk te krijgen.

Contact opnemen